GV Phạm Hảo

Share |

Là một giáo viên rất năng nổ và cá tính

Giảng Viên Hảo tên thật là Nguyễn Thị Hảo là một giáo viên rất năng nổ và cá tính, tất cả các bài giảng của cô đều rất sôi nổi tạo. Mỗi ngày được học cô là được truyền cảm hứng học tiếng Nhật.

Mong muốn của cô " tạo ra một lớp học vui vẻ và không có sự phân biệt "

hao1

hao2

hao3

Tác giả : Huong Pham -