GV Phạm Hùng

Share |

Tốt nghiệp trường Nhật Ngữ UNITAS tại Yamanashi...

Giáo viên Phạm Hùng tốt nghiệp trường Đại Học Thương Mại khoa Quản trị kinh doanh

Sau đó sang Nhật học thạc sĩ tốt nghiệp trường Nhật Ngữ UNITAS tại Yamanashi

- Kinh nghiệm: Đã học tập và làm việc tại Nhật bản

- 経験: 日本に住んでいた時日本の会社で働きました

Những kiến thức được tích lũy từ quá trình nghiên cứu, học hỏi đã giúp thầy thổi hồn vào những bài giảng, và chính sự sáng tạo đó của một người yêu nghề đã đưa thầy đến gần hơn với học viên.

h1

h2