GV Thanh Hằng

Share |

Là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết

Giáo viên Thanh Hằng là một giảng viên trẻ tự tin và đầy nhiệt huyết, tận tâm với học sinh

Với cô dạy học không chỉ là một nghề, mà còn là một niềm đam mê

hang1

hang2

Tác giả : Huong Pham -