GV Thu Quyên

Share |

Tiếng Nhật là một phần cuộc sống của Cô

Giáo Viên Thu Quyên tên thật là Bùi Thị Quyên là một giáo viên khá năng nổ và cá tính, tất cả các bài giảng của cô đều rất sôi nổi tạo. Mỗi ngày được học cô là được truyền cảm hứng học tiếng Nhật. Mọi người trìu mến hay gọi là cô " Thu Quyên "

Thành tích nổi bật

- 2 năm liền là giáo viên xuất sắc của Sunco

- Tham gia hoạt động xã hội trẻ em vùng cao " chương trình hơi ấm vùng cao"

- Tham gia hội từ thiện làng trẻ em SOS

quyen1

quyen3

quyen2

 

Tác giả : Huong Pham -