GV Vi Liên

Share |

Cô có chất giọng truyền cảm và ấm áp luôn tạo được động lực cho học viên khi theo học lớp của cô

Giảng Viên Vi Liên tên đầy đủ là Vi Thị Liên, tốt nghiệp trường Nhật ngữ IWATANI  là một trong những giáo viên đầu tàu của Sunco, gắn bó với Sunco từ những ngày mới thành lập.

Cô có chất giọng truyền cảm và ấm áp luôn tạo được động lực cho học viên khi theo học lớp của cô

Thành tích nổi bật

Học viên ưu tú tại IWATANI

Hai năm liền là giáo viên dạy ưu tú của Sunco

lien1

lien2

Tác giả : Huong Pham -