GV Vũ Liên

Share |

Là một cô giáo rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý với học viên vì vậy rất nhiều bạn mong muốn theo học cô

Giảng Viên Vũ Liên tên đầy đủ Vũ Thị Liên là một trong những giáo viên đầu tàu của Sunco, gắn bó với Sunco từ những ngày mới thành lập. Tốt nghiệp trường Nhật Ngữ Bunrin Gakuin, có 3 năm làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Là một cô giáo rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tâm lý với học viên vì vậy rất nhiều bạn mong muốn theo học cô

Thành tích nổi bật

Học viên ưu tú trường Bunrin Gakuin

Hai năm liền là giáo viên dạy xuất sắc của Sunco

lien 1

lien 2

lien 3

 

Tác giả : Huong Pham -