ngu phap tieng nhat bai 25

Bài 25 - Ngữ pháp tiếng Nhật Minna no Nihongo

Ngữ pháp tiếng Nhật bài 25 của giáo trình tiếng Nhật Minna no Nihongo Kết thúc các bài giảng ngữ pháp tiếng Nhật N5

ngu phap tieng nhat bai 24

Ôn luyện ngữ pháp tiếng Nhật - Bài 24

Học tiếng Nhật bằng cách viết, cách nói thể hiện hành động cho hoặc tặng ai đó, ai đó làm gì cho mình, mình làm gì đó cho ai được thể hiện như thế nào trong...

ngu phap tieng nhat bai 23

Ngữ pháp tiếng Nhật N5 - Bài 23

Học tiếng Nhật qua việc giải thích văn phạm, ý nói trong câu văn. Cách phân biệt giữa V る+とき、và V た+とき

ngu phap tieng nhat bai 22

Quy tắc sử dụng định ngữ trong tiếng Nhật - Bài 22

Học tiếng Nhật cũng như học tiếng Việt câu văn đầy đủ cùng cần phải có định ngữ. Định ngữ là thành phần phụ trong câu tiếng Việt. Nó giữ nhiệm vụ bổ nghĩa cho...

ngu phap tieng nhat bai 21

Thể thông thường khi học tiếng Nhật - Bài 21

Cách học tiếng Nhật qua thể thông thường - thể văn nêu rõ suy nghĩ, quan điểm của người nói(viết) hoặc trích dẫn một câu nói bằng tiếng Nhật.

ngu phap tieng nhat bai 20

Cách nói lịch sự khi giao tiếp tiếng Nhật - Bài 20

Tìm hiểu thể văn thông thường và thể văn lịch sự trong việc học tiếng Nhật sẽ rất hữu ích khi các bạn giao tiếp với người Nhật. Người Nhật sẽ đánh giá con người...


Các tin khác

     5