ngu phap tieng nhat bai 14

Tìm hiểu các loại động từ trong tiếng Nhật - Bài 14

Tìm hiểu cách sử dụng động từ trong việc học tiếng Nhật. Thực hành dùng động từ tiếng Nhật giúp câu văn trong tiếng Nhật thêm rõ nghĩa. Tương tự với chủ ngữ và...

ngu phap tieng nhat bai 13

Thể hiện mong muốn trong tiếng Nhật - Ngữ pháp bài 13

Thể hiện tình yêu tiếng Nhật hay cảm xúc với bất kỳ một ai đó trong tiếng Nhật

ngu phap tieng nhat bai 12

Cách so sánh trong tiếng Nhật - Bài 12

Học tiếng Nhật bằng phương pháp so sánh, cách nói hơn kém khác gì so với tiếng Anh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây

ngu phap tieng nhat bai 11

Số đếm trong tiếng Nhật - Bài 11

Học tiếng Nhật miễn phí với những bài ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản khi mới bắt đầu học tiếng Nhật

ngu phap tieng nhat bai 10

Ngữ pháp vỡ lòng tiếng Nhật - Bài 10

Học tiếng Nhật online tại webtsite: sunco.edu.vn. Nơi tổng hợp, chia sẻ kiến thức tiếng Nhật ở trình độ cơ bản, giúp bạn nắm vững kiến thức một cách vững vàng...

ngu phap tieng nhat bai 9

Trợ từ phổ biến trong tiếng Nhật - Bài 9

Trong việc học tiếng Nhật, một câu văn hoàn chỉnh cần có chủ ngữ, vị ngữ, tính từ bao gồm cả trợ từ giúp câu văn rõ nghĩa hơn. Bài viết hôm nay Trung tâm tiếng...


Các tin khác

     7