ngu phap tieng nhat bai 8

Tính từ trong tiếng Nhật - Bài 8

Cùng học ngữ pháp tiếng Nhật Bài 8 qua các loại tính từ trong tiếng Nhật và cách sử dụng nó sao cho đúng với văn cảnh, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp tiếng...

ngu phap tieng nhat 7

Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản - Bài 7

Học ngữ pháp tiếng Nhật qua những hành động cụ thể, thực hiện các hoạt động bằng phương pháp, công cụ gì? Việc học tiếng Nhật bằng cách thể hiện tiếng Nhật...

ngu phap tieng nhat bai 6

Nắm vững cách sử dụng động từ với trợ từ を - Bài 6

Học tiếng Nhật qua những bài ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản được trung tâm tiếng Nhật SUNCO tổng hợp trong bài viết này.

giao tiep tieng nhat co ban hang ngay bai 5

Giao tiếp tiếng Nhật cơ bản hàng ngày - Bài 5

Cách nói ngày tháng trong tiếng Nhật có thể rất lạ đối với người Việt Nam học tiếng Nhật. Bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng ngày tháng trong bài viết này nhé.

ngu phap tieng nhat bai 4

Thời gian trong tiếng Nhật - Bài 4

Cách hỏi giờ, đọc số giờ bằng tiếng Nhật cùng với các cách chia thời của động từ được sử dụng trong giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày là bước đầu học tiếng Nhật.

hoc tieng nhat online ngu phap bai 3 1

Học tiếng nhật online - Ngữ pháp bài 3

Học tiếng Nhật online qua bài giảng ngữ pháp tiếng Nhật tại website sunco.edu.vn. Ngữ pháp tiếng Nhật cơ bản được các giảng viên tại trung tâm tiếng Nhật dày...


Các tin khác

     8