Cách viết chữ Hiragana

Thứ năm - 06/11/2014 14:31
Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là ghép chữ thành từ  để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau.

Bước 1: Tập nhớ 

Trước tiên , bạn phải đọc toàn bộ bảng chữ bên dưới. Sau đó ghi nhớ những mẫu tự vào đầu. Đây là bảng Hiragana.

Đọc bảng chữ cái Hiragana (nếu không đọc đựoc, vui lòng tải flash player tại tại đây):

 
 

あ a  い i   う  u   え  e   お  o
  か ka  き ki  く ku   け ke  こ ko
 さ sa  し shi  す su  se  そ so
 た ta  ち chi  つ tsu て te  と  to
 な na  に ni  ぬ nu ね ne  の no
 は ha  ひ hi  ふ fu  he  ほ ho
 ま ma  み mi  む mu め me  も mo
 や ya    ゆ yu    よ yo
 ら ra  り ri  る ru  re  ろ ro
 わ wa        を o
         ん n

 

が ga  ぎ gi  ぐ gu  げ ge  ご go
 ざ za  じ ji  ず zu  ぜ ze  ぞ zo
 だ da  ぢ ji  づ zu  で de  ど do
 ば ba  び bi  ぶ bu  べ be  ぼ bo
 pa  ぴ pi  ぷ pu  ぺ pe  ぽ po

 

きゃ kya   きゅ kyu  きょ kyo
 しゃ sha   しゅ shu  しょ sho
 ちゃ cha   ちゅ chu  ちょ cho
 にゃ nya   に nyu  にょ nyo
 ひゃ hya   ひゅ hyu  ひょ hyo
 み mya   み myu  み myo
 りゃ rya   りゅ ryu  りょ ryo
 ぎゃ gya   ぎゅ gyu  ぎょ gyo
 じゃ ja   じゅ ju  じょ  jo
 びゃ bya   びゅ byu  びょ byo
 ぴゃ pya   ぴゅ pyu  ぴょ pyo


Bước 2: Cách viết chữ Hiragana 

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn