tu vung tieng nhat cac bo phan tren co the nguoi

Từ vựng tiếng Nhật các bộ phận trên cơ thể người

Luyện ghi nhớ từ vựng tiếng Nhật qua những chủ đề là phương pháp học tiếng Nhật hiệu quả trước những chữ cái tượng hình rất học thuộc lòng.

3

Đàm thoại tiếng Nhật cơ bản

Thường thì người Việt chúng ta rất ít dùng câu nói “xin chào”, Ấy thế mà người Nhật lại rất quan trọng chuyện chào hỏi. Thậm chí dù rằng bạn hoàn toàn xa lạ...

2

Những câu giao tiếp cơ bản

Dưới đây là những câu là những câu giao tiếp cơ bản mà người Nhật sử dụng hằng ngày như chào hỏi, xin lỗi, cảm ơn...mà bất kì người học tiếng Nhật nào cũng nên...

1

Cách viết chữ Katakana

Chắc các bạn đang tự hỏi sao mà Tiếng Nhật nhiều bộ chữ quá, đã có bộ chữ Hiragana rồi mà bây giờ còn thêm bộ chữ Katakana nữa nhỉ. Tuy nhiên, mỗi bộ chữ có một...

6

Cách viết chữ Hiragana

Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ viết không vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật. Khi học bảng...

     4